Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียนเชิญคลินิกชุมชนอบอ่นทุกแห่งประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ “การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและรายงานสปสช.0110 รง 5” วันที่ 6 กันยายน 2549  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนเชิญคลินิกชุมชนอบอ่นทุกแห่งๆละ 1 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ “การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและรายงานสปสช.0110 รง 5” วันที่ 6 กันยายน 2549 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.