Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วยใน ติดเตียงและถูกทอดทิ้งในหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากญาติทอดทิ้งหรือไม่สามารถติดต่อญาติได้เพื่อหามาตรการแก้ไข และช่วยเหลือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในการนี้สำนักงานฯขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีภาวะติดเตียง ถูกทอดทิ้ง และยังรักษาตัวในหน่วยบริการ โดยขอให้หน่วยบริการส่งแบบสอบถามกลับมายังสำนักงานฯภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.