Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียนเชิญศุนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ “การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและรายงานสปสช.0110 รง 5” วันที่ 6 กันยายน 2549  
เนี้อหาข่าว 
  

วันที่ 7 กันยายน 2549 สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 1-33 (แห่งละ 2 คน)


วันที่ 8 กันยายน 2549 สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 34-66  (แห่งละ 2 คน)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.