Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประชาชน คัดเลือกเป็นอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครประชาชนคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ที่ได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการและให้บริการสาธารณสุข ในส่วนตัวแทนประชาชนผู้ใช้บริการ จำนวน 1 คน
ระยะเวลาการปิดรับสมัคร วันที่ 8 ธันวาคม 2560
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน
คุณพัชรี  จินดาลาภ
02 1421008

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.