Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรียนเชิญคลินิกใหม่ทุกแห่งประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ “การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและรายงานสปสช.0110 รง 5” วันที่ 6 กันยายน 2549  
เนี้อหาข่าว 
  เรียนเชิญคลินิกที่สมัครเข้าใหม่ 26 แห่ง ในเขตรพ.ภูมิพลอดุลยเดช ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ “การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและรายงานสปสช.0110 รง 5”  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.