Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)  
เนี้อหาข่าว 
  


เรียน ผอ.รพ. , ผอ.สพ.,ผอ.ศบส. และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
        ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่ กทม.


       ด้วย สปสช.เขต 13 กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม
ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)  ในวันที่ 11 -12 มกราคม  2561  ณ ตึกซอฟแวร์ปาร์ค ชั้น 3


ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กทม. ขอให้หน่วยบริการตรวจรอบรายชื่อ และวันเวลาร่วมประชุม ตามไฟล์แนบ
 
    ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 4 มค. 61 รายละเอียดตามหนังสือเชิญ


                            ขอแสดงความนับถือ
             กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.