Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โปรแกรม UCAuthentication 4.0x รองรับการต่อ License ถึง 2019 .... สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ SMARTCARD  
เนี้อหาข่าว 
  

โปรแกรม UCAuthentication 4.0x รองรับการต่อ License ถึง 2019 .... สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ SMARTCARD


 


***กรุณาลบโปรแกรมเดิมก่อนลงใหม่***


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.