Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึก ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติข้อมูลผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึก ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติข้อมูลผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการบันทึก ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติข้อมูลผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 23 และ 24 มกราคม 2561            เวลา 08.30-16.00 น.  ณ.ห้องจูปิเตอร์ 4-7 ชั้น 1 อาคาร    ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ต.ปากเกร็ด  อ.ปากเกร็ด        จังหวัดนนทบุรี 11120 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบันทึก ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติข้อมูลผู้ป่วยนอก    ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM   เข้าประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว    โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/สำหรับหน่วยบริการ --> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ --> Meeting System เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึก ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติข้อมูลผู้ป่วยนอก เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2561 ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


หมายเหตุ: 1.ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อ และวันที่เข้าร่วมประชุมให้ถูกต้อง ก่อนลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System
                2.ขอให้นำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการตรวจสอบชดเชยค่าบริการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 (เล่ม 2) มาด้วย


 กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน
02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.