Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ในโปรแกรม OP BKK Claim  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน     หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งปรับกำหนดการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก  ในโปรแกรม  OP BKK Claim
รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ 


กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวสุรีย์รัตน์ หอมหวล
02-142-0958

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.