Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารก่อนขออนุมัติผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (TKA)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (TKA)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารก่อนขออนุมัติผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (TKA)


 ตามที่แนบมา และส่งพร้อมเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ


มีข้อสงสัยติดต่อผู้ประสาน 


น.ส.นุร์อัลฮาญ่า มัจฉาชีพ


061-4186734

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.