Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 03.00 น. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการระบบประมวลผลงานชั่วคราว  ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระบบการประมวลผลข้อมูลของทุกระบบที่ส่งเข้ามาในวันที่ 24 มกราคม 2561 จากเดิมที่ประมวลผลทุกเที่ยงคืน ไปเป็นเที่ยงคืนของวันถัดไป


ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.