Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศเครือข่ายหน่วยบริการในโครงการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ประจำปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มโครงการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วนั้น

ในกาลนี้ สำนักงานฯ ได้ประกาศเครือข่ายหน่วยบริการในโครงการฯ ให้หน่วยบริการทราบ ทั้งนี้ หากหน่วยบริการใด ไม่มีชื่ออยู่ใน
แม่ข่ายที่สำนักงานฯกำหนด ขอให้ติดต่อหมายเลข 02 142 0956 เพื่อจัดสรรแม่ข่าย-ลูกข่าย เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.