Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คู่มือการใช้งานระบบพื้นฐานหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

 


เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบพื้นฐานหน่วยบริการ


เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล


      ทาง สปสช เขต 13 กทม. ขอให้หน่วยบริการดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบพื้นฐานหน่วยบริการ


      ตามไฟล์เอกสารแนบดังต่อไปนี้

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.