Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน     ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


                         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร   ขอแจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม
รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะกลุ่มงานบริหารกองทุน
โทร. ๐๒-๑๔๒-๐๙๖๓ ,โทรสาร. ๐๒-๑๔๓-๘๗๗๒-๓
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณัฐฌา สัมมาคาม

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.