Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หนังสือการคืนข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น สปสช.ปี60  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน หน่วยบริการทุกแห่ง


เรื่อง ขอส่งหนังสือคืนข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น ปี 60


จากที่ สปสช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นในปี 60 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความคิดเห็นในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เป็นประโยชน์ ในการนี้ทางสำนักงานขอ ส่งหนังสือคืนข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นให้ทุกหน่วยบริการได้รับทราบผลการดำเนินงานจากงานรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.