Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางปฎิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอทบทวนแนวทางปฎิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกรุงเทพมหานคร   รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ 


 


 


 กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.