Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สรุปประเด็นการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีต่างๆ  
เนี้อหาข่าว 
   เรียนผู้หน่วยบริการทุกแห่ง ทาง สปสช.กทม.ขอส่งสรุป การรับฟังความคิดเห็นฯ จากเวที ต่างๆ ที่ทาง   สปสช.กทม. ได้ไปดำเนินการมาแล้ว ก่อนเข้า เวทีระดับเขต  (ในส่วนของการสรุปเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับเขตวันที่ 6 มิ.ย.61 กำลังอยู่ในสรุปและจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ)    
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.