Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  
*** ข่าวเดิม ขึ้นประกาศใหม่เนื่องจากไฟล์แนบเดิมมีปัญหา และเพิ่มไฟล์แนบแผนการจัดส่งงวด 2 ของ GPO ***

สำนักงานฯ ขอแจ้งจำนวนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยบริการทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ในหัวข้อข่าวนี้ และสำนักงานฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะมีการจัดสรรวัคซีนฯ เพียงรอบเดียวเท่านั้น จึงขอให้หน่วยบริการจัดบริการให้วัคซีนฯ ตรงกลุ่มเป้าหมายและบันทึกข้อมูลส่งไปยังสำนักงานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ จากยอดการจัดสรร เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาจัดสรรวัคซีนฯ ในงบประมาณปีถัดไป
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.