Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการเพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการเพิ่มเติม ในวันพุธ  ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-13.00 น.  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และ          คอนเวนชันเซ็นเตอร์   แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ 


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.