Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ติดตามการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร                                


                  เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใคร่ขอให้หน่วยบริการเร่งรัดดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ (30 กันยายน 2561)  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ

 กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน
02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.