Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารการเข้าร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2561(PPCA)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร


ให้คลินิกชุมชนอบอุ่นที่สนใจเข้าร่วมดำเนินงาน PPCA ในปีงบประมาณ 2561ดำเนินการ ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนีั้

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.