Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอให้ดำเนินการจัดส่งแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


                       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนฯ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 (โดยเฉพาะ   หน่วยบริการที่มีค่าเช่า และ ค่าบำรุงรักษา เพื่อจะสามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30  กันยายน 2562 )  โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ของปีงบประมาณ 2561 สำหรับวงเงินที่หน่วยบริการจะจัดทำแผนฯขอให้ใช้วงเงินของปีงบประมาณ 2561 เป็นข้อมูลเบื้องต้น  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


 


 


 


 


กลุ่มงานบริหารกองทุน
โทรศัพท์  0 2142 0954  
โทรสาร   0 2143 8772-3
ผู้ประสานงาน  :  นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.