Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบตกแต่งปรับปรุงภายใน และขยายพื้นที่ในส่วนต่อเติม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบตกแต่งปรับปรุงภายใน และขยายพื้นที่ในส่วนต่อเติม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


 


 


 


 


 


ตามเอกสารแนบ...

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.