Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถ  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอประชาสัมพันธ์ "สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประสบภัยทางรถ" เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถ และ การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)


งานประชาสัมพันธ์การและการมีส่วนร่วม


02 1429043
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.