Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) การปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2561 (เฉพาะหน่วยร่วมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หน่วยร่วมให้บริการด้านทันตกรรม)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการ/ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการทุกแห่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร


                           สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งการปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยผ่านระบบสารสนเทศ  ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 


 


 


 กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวเฉลิมขวัญ  จันทรง
02-142-1007


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.