Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) แจ้งการปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยผ่านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26-30 กันยายน 2561 และการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM ปีงบประมาณ 2562  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนักอนามัย/ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข/ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น


       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งการปิดรับข้อมูลการเบิกชดเชยผ่านระบบสารสนเทศ  ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  และการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข ผ่านโปรแกรม OPBKKCLAIM  รายละเอียดตามไฟล์แนบกลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวณัฐฌา  สัมมาคาม
02-142-0963
 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.