Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล , ผู้อำนวยการสำนักอนามัย , ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ทุกแห่ง


                        สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร   ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน และโปรแกรมที่ปรับปรุงใหม่ ปีงบประมาณ 2562 จึงใคร่ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เวลา 08.30–16.00 น. ณ. ห้องไฮเดรนเยีย 1  ชั้น 6 อาคารแกรนด์คอนแวนชั่น โรงแรมทีเคพาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร     รายละเอียดดังนี้


 1.โรงพยาบาลเอกชน    (วันที่  4 ตุลาคม 2561)
 2.คลินิกชุมชนอบอุ่น    (วันที่  4 ตุลาคม 2561)
 3.โรงพยาบาลรัฐ และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  (วันที่   5 ตุลาคม 2561)
 4.สำนักอนามัย และ ศูนย์บริการสาธารณสุข    (วันที่  5 ตุลาคม 2561)


 และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง http://bkk.nhso.go.th/ สำหรับหน่วยบริการ -----> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์   -----> Meeting  System เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ภายในวันจันทร์ที่  1 ตุลาคม 2561   รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ขอบคุณคะกลุ่มงานบริหารกองทุน
โทร. 02 142-0954,02-142-0958,02-142-1007
โทรสาร.02 143-8772 -3 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.