Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง การบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันและบริการทันตกรรมรักษา (เฉพาะสำนักอนามัย และ ศูนย์บริการสาธารณสุข)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัย


 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งการบันทึกข้อมูลการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันและบริการ    ทันตกรรมรักษา ของศูนย์บริการสาธารณสุข ผ่านโปรแกรม BPPDS และ OPBKKCLAIM รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ขอบคุณค่ะ

กลุ่มงานบริหารกองทุน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.