Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญชวนสถานบริการ/สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ทุกท่านที่สนใจ


         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญชวนสถานบริการ/สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รายละเอียด
ตามไฟล์แนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.