Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญชวนหน่วยบริการ (คลินิกชุมชนอบอุ่น) เข้าร่วม PCU 20,000 คน  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร


        สปสช.เขต 13 กทม. ขอเชิญชวนหน่วยบริการ (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ที่มีความจำนงให้ผู้มีสิทธิตาม


กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เลือกลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการ


ประจำ จำนวน 20,000  คน  รายละเอียดตามไฟล์


         

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.