Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สมุดบันทึกสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562  
เนี้อหาข่าว 
  

สมุดบันทึกสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
กำหนดกระดาษ
 1) ขนาดเล่ม เทียบเท่าสมุดบัญชีธนาคาร (ขนาดกว้าง 16 cm ยาว 12 cm)
 2) หน้าและหลังปก ใช้กระดาษที่มีความหนาไม่ต่ำกว่า 120 แกรม โดยให้ print ตามสีที่สำนักงานฯกำหนด
 3) กระดาษในหนังสือ ใช้กระดาษที่มีความหนาไม่ต่ำกว่า 80 แกรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-142-0935


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.