Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการบริการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
เนี้อหาข่าว 
   ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสในการคัดกรองรวมถึงได้รับการรักษาหากตรวจพบโรค เนื่องจากการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการรักษาและสามารถควบคุมการลุกลามได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้รับบริการ
ในการนี้ สำนักงานฯ จึงส่งแนวทางการบริการตรวจคัดกรองและยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยบริการดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.