Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญชวนเข้าร่วมดำเนินงานบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
เนี้อหาข่าว 
  . ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามแนวทางในการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒เพื่อการเข้าถึงเชิงรุกและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.