Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2562  
เนี้อหาข่าว 
  

โครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2562


เอกสารแนบ 1
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการปี 2562(สำหรับคลินิกชุมชุนอบอุ่นที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ)
ส่งแบบตอบรับมายังสปสช.เขต 13 กทม.ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
ผู้ประสานงาน น.ส.แสงอรุณ อรรถพรพันธ์  โทรศัพท์ 061-420-3025


เอกสารแนบ 2
คู่มือระบบการรับรองคุณมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ : คลินิกชุมชนอบอุ่น(Private Primary Care Accreditation : PPCA)
สนใจเข้าร่วมโครงการและสอบถามการจัดทำแบบประเมินได้ที่ รศ.จรรยา เสียงเสนาะ โทรศัพท์ 089-603-3991 02-354-8550


หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.จรรยา เสียงเสนาะ โทรศัพท์ 089-603-3991 02-354-8550

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.