Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ปรับปรุงรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งรายการยาและราคาเบิกจ่าย กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามความทราบแล้วนั้น เนื่องจาก หน่วยบริการได้มีการทักท้วงราคายาบางรายการ ทางสำนักงานฯ ร่วมกับทีมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พิจารณาปรับปรุงราคาเบิกจ่ายรายการยา รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.