Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการติดตามและระบบการตรวจสอบเวชระเบียน OPBKK Monitoring and Smart Audit OP  
เนี้อหาข่าว 
  

ราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมการติดตามและระบบการตรวจสอบเวชระเบียน OPBKK Monitoring and Smart Audit OP


โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.