Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หนังสือแจ้งสำนักอนามัย (เรื่องขอความร่วมมือปรับปรุงโปรแกรม NHSO UC Authentication เวอร์ชั่นใหม่)  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอความร่วมมือ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เช็คเสิทธิโดย Smart Card ดำเนินการDownload โปรแกรม ตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.