Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ระยะเวลาในการส่งข้อมูลผู้ป่วย ผ่านโปแกรม OPBKKCLAIM  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการ/คณบดี/ผู้ประกอบกิจการ หน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

                       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งระยะเวลาในการส่งข้อมูลผู้ป่วย ผ่านโปแกรม OPBKKCLAIM 


 รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

  

  

  

  

  

  

 กลุ่มงานบริหารกองทุน

 นาสาวณัฐฌา  สัมมาคาม

 02-142-0963

  

  

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.