Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ผ่านโปรแกรม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


          เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   ทุกแห่ง


                              สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอให้หน่วยบริการเร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ผ่านโปรแกรม  รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะกลุ่มงานบริหารกองทุน
โทรศัพท์ 02-142-0954
โทรสาร 02-1438772-3
ผู้ประสานงาน:นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.