Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เนี้อหาข่าว 
  

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมรับส่งข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค


ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.