Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  (ด่วนที่สดุ) เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ผ่านโปรแกรม (ครั้งที่ 2)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้อำนวยการหน่วยบริการ ในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง


                 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอให้หน่วยบริการเร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ผ่านโปรแกรม (ครั้งที่ 2)  รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ


กลุ่มงานบริหารกองทุน
นางสาวนภาลัย มากบ้านดอน
02-142-0954

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.