Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งผลกรณีหน่วยบริการไม่เปิดทำการ (ข้อมูลวันที่ 11 เม.ย.62)  
เนี้อหาข่าว 
  
 

เรียน ผู้อำนวยการ และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
 


            สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
ขอประกาศรายชื่อหน่วยบริการไม่เปิดทำการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.