Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ระบบโทรศัพท์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. (เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย) 02 ขัดข้อง จึงทำให้วันนี้ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้.  
เนี้อหาข่าว 
  เนื่องจากระบบโทรศัพท์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.
(เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย) 02 ขัดข้อง ได้ดำเนินการประสานงานกับบริษัท TOT ทำการแก้ไขปัญหาแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จึงทำให้วันนี้ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้
ทาง TOT รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยด่วนครับ.
 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.