Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
                        ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดการบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน นั้น
                      ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ และ จำนวนการจัดสรรวัคซีนฯ โดยอ้างอิงจากผลงานการบริการในปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.