Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งผลกรณีหน่วยบริการไม่เปิดทำการ (วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562 )  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน ผู้อำนวยการ และผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่น
             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอประกาศรายชื่อหน่วยบริการไม่เปิดทำการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.