Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)และโปรแกรมประเมินหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
และโปรแกรมประเมินหน่วยบริการ ณ ชั้น 3 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
             ทาง สำนักงานฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ(CPP)และโปรแกรมประเมินหน่วยบริการ
จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.