Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับผิดชอบการบริหารระบบการจัดหาและการกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับให้บริการทดแทนการให้วัคซีน DTP-HB ซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้อยู่เดิม โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.