Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานฯ จะส่ง ข้อความสั้น ( SMS ) ถึงกลุ่มเป้าหมายและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมของสำนักงานฯ และโทรนัดหมายเข้ารับบริการกับหน่วยบริการที่สะดวก ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งหน่วยบริการสามารถตรวจสอบผู้ลงทะเบียนได้ผ่านโปรแกรม BPPDS ที่ใช้บันทึกผลงานบริการวัคซีน ทั้งนี้หากหน่วยบริการใดมีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจลงทะเบียนมากเกินกว่า ๕๐ คน สำนักงานฯ จะจัดสรรวัคซีนให้หน่วยบริการเพิ่มตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ด้วย  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.