Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดการบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในกลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป ( สามารถให้ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ ๑๔ สัปดาห์ ) สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ตลอดทั้งปี โดยเบิกตามระบบวัคซีน Routine ใน VMI รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.