Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ท่าน ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา    ๐๙.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.